>> سایت شرکت توسعه هدایت تردد آسیا

>> وبلاگ

>> دریافت رزومه

>>صفحه اصلی

 

نصب تابلوهای راهنمای مسیر استاندارد چه اهمیتی دارد؟

 

- طراحی دقیق بر اساس آیین نامه ها

 

- افزایش قابلیت خوانایی و قابلیت دید تابلوها

 

- رعایت ارتباطات شبکه ای اطلاعات معابر

 

- رعایت کردن الویت بندی معابر شهر

 

- زیباتر شدن سیمای شهر به عنوان یک المان شهری

 

- هدایت بهتر رانندگان و تخلیه سریعتر جریان ترافیک

 

 

- ایجاد شناسنامه برای تابلوها

 

- آماده ساختن بانک اطلاعاتی تابلوها

 

- مدیریت اطلاعات تابلوها با استفاده از GIS

 

- ساخت تابلوها با متناسب ترین شبرنگ

 

- ساخت تابلو به صورت دقیق

 

Designed By : Mohammad Atghaei

ŠAll Rights Reserved 2019