نصب علائم ترافیکی استاندارد چه اهمیتی دارد؟

ایمنی و توانایی یک راه برای عبور دادن وسایل نقلیه با حداقل تاخیر برای رانندگان به نظم و ترتیب جریان ترافیک بستگی دارد و در صورتی می توان این نظم را در جاده ها حاکم گردانید که علائم و تابلوها ، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ترافیک ، رانندگان را به طور دقیق و صحیح راهنمایی کنند. ادامه...

شرکت توسعه هدایت تردد آسیا

شماره همراه : 7886-255-0911

سامانه پیامکی : 5000276594-98+

رایانامه : mohammad@atghaei.ir

 Designed By : Mohammad Atghaei

©All Rights Reserved 2020